Ülke dili
Değiştir

Şu anda Doğan Global web sitesindesiniz.

Küresel Sitelerimiz

Ülkelere özel yerel içeriklerle global sitelerimizi deneyimleyin.

Ülke dili
Değiştir

Şu anda Doğan Global web sitesindesiniz.

Küresel Sitelerimiz

Ülkelere özel yerel içeriklerle global sitelerimizi deneyimleyin.

İhracat

İhracat hizmetlerimizin akışı içinde uygun ihracatçı birliklerine üyelik, ihracatı düşünülen eşyanın GTİP tespiti mal tanımının doğru anlatımı, dahilde işleme rejimi ve hariçte işleme rejiminin beyanname üzerinde uygulamaları AT topluluğu veya 3. ülke ihracatları için uygun belgelerin tanzimi ve tastiği (ATR, EUR, menşe şehadetnamesi ve form A gibi) tarım ve deniz ürünlerinde gerekli olan ilave belgenin izlenmesi (Ziraat sertifikası, DTS kontrol belgeleri ve veteriner belgeleri gibi) gümrük müdürlüklerinde işlemlerin takibi ve sonlandırılması ile birlikte satış şartlarına uygun olarak akreditiflerin çözümü, banka vesaiklerinin tanzimi ve taşıyıcı acentelere gerekli belgelerin sunulmasıdır.